vidiniai mokymai

Komunikacijos proceso ?taka darbuotoj? socializacijai

Trukm?:
8 arba 16 a.v.

Kvie?iame:
?vairaus lygio institucij? darbuotojus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai inos pagrindinius bendravimo principus bei ?g?dius;
  • suvoks klausymosi ir gr?tamojo ryio svarb? bendravime;
  • inos bendravimo stilius;
  • inos b?dingas charakteristikas veikian?ias darbo grup?se ir kas ivien dirban?ius mones paver?ia komanda.