vidiniai mokymai

?taigaus kalb?jimo ?g?di? formavimas

Trukm?:
8 arba 16 a.v.

Kvie?iame:
Vadovus, vadybininkus ir specialistus, kuriems reikia pristatyti ir apginti id?jas bei pateikti informacij? moni? grup?ms.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai ugdys savo pasitik?jim? savimi kalbant ar k? nors pristatant;
  • imoks aikiai d?styti savo mintis, susipains su pagrindiniais kalbos ruoimo bei jos perteikimo elementais, vaizdini? priemoni? naudojimu bei auditorijos valdymu.