projektai

UAB "Patikima praktika" sub?r? kvalifikuotus specialistus, kuri? praktin? patirtis bei inios leidia utikrinti aukšt? projekt? valdymo profesionalum?. M?s? specialistai numato projekto strategij?: organizavimo tvarkos ir darbo metodus, atliekamus darbus, galimus rezultatus. Projekto vykdymo metu atliekama projekto vykdymo kontrol?, fiksuojami tarpiniai rezultatai, atlliekama analiz? bei tobulintinos sritys. Tai leidia pasiekti maksimalius rezultatus.

J?s? pageidavimu atliekame šiuos projektus:

  • psichologinio klimato ?vertinimas ir reikaling? mokym? parengimas;
  • darbo su personalu ir komunikacijos ?mon?je analiz?s atlikimas, rekomendacij? ir mokym? reikiamomis temomis parengimas;
  • darbuotoj? vertinimo sistemos parengimas;
  • darbuotoj? lojalumo ir poreiki? vertinimo, motyvacin?s sistemos suk?rimas;
  • klient? aptarnavimo standart? parengimas.

 

Kreiptis: giedrius@patikimapraktika.lt; tel.: 8 614 50611