konsultacijos

Konsultantai savo patirt? sieja su naujomis informacijos valdymo tendencijomis. Kiekvienu atskiru atveju yra gilinamasi ? Jums iškilusius klausimus, atliekami tyrimai organizacijoje pagal poreikius, ieškomi ir pateikiami konstruktyv?s sprendimo b?dai. Vertiname konsultant? patirt? ?vairiose srityse: vadovavimo, mogišk?j? ištekli? valdymo, organizacijos ?vaizdio k?rimo, komunikacijos ?vairiais lygmenimis organizacijoje.

Teikiame konsultacijas šiais klausimais:

  • ?vaizdio k?rimo;
  • psichologinio klimato gerinimo;
  • personalo valdymo;
  • komunikacijos ?mon?je;
  • darbuotoj? motyvavimo ir individualaus darbo su personalu;
  • klient? aptarnavimo.

Kreiptis: info@patikimapraktika.lt; tel.: 8 614 50611