klientai

Vilniaus miesto savivaldyb?s administracija
AB "Pieno vaigd?s"
V? em?s ?kio informacijos ir kaimo verslo centras
iauli? teritorin? ligoni? kasa
V? Lazdij? vietimo centras
Lietuvos darbo bira prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos
Vilkavikio Salom?jos N?ries vidurin? mokykla
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos
Lazdij? rajono savivaldyb?s administracija
AB "Lietuvos geleinkeliai"
Valstybin? lietuvi? kalbos komisija
Technin?s pagalbos ne?galiesiems centras prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos
UAB "Verslo media"
UAB "Skinest Baltija"
UAB "Sakuona"
Taurag?s apskrities virininko administracija
Taurag?s apskrities socialin?s pagalbos invalid? reabilitacijos centras
UAB "Santeka"
Muitin?s mokymo centras
Ukmerg?s darbo bira
Ukmerg?s nestacionari? socialini? paslaug? centras
Panev?io teritorin? muitin?