atviri mokymai

Vieieji pirkimai

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
Visus kam aktualus vieasis pirkimas.

Turinys:

  Vie?j? pirkim? reglamentavimo sistema. Vie?j? pirkim? ?statymo strukt?ra ir pakeitimai:
 • bendr?j? nuostat? pakeitimai;
 • supaprastintus pirkimus reglamentuojan?i? nuostat? pakeitimai;
 • po?statyminis vie?j? pirkim? reglamentavimas.
  Supaprastint? vie?j? pirkim? vykdymas:
 • supaprastint? pirkim? tvarka;
 • numatomo vieojo pirkimo vert?s skai?iavimas;
 • paskelbimas apie pirkim?;
 • vieojo pirkimo proced?ra;
 • ataskaitos apie ?vykdytus pirkimus.
  Kai kuri? pirkimo b?d? ir proced?r? praktinis taikymas:
 • konkursai;
 • derybos;
 • kvalifikacijos tikrinimas ir vertinimas;
 • preliminariosios sutartys;
 • reikalavimai vie?j? pirkim? sutartims, kainodara, trukm?.