Atviri mokymai

Organizacijos kult?ra ir vidin? komunikacija

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
?moni? vadovus, darbuotojus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai igyvens situacijas, kuriuose b?tinas tarpusavio pasitik?jimas ir bendradarbiavimas tiksl? siekimui.
  • Suinos organizacijos kult?ros tipus ir pagrindinius komponentus.
  • Imoks atpainti poymius, kurie destrukt?rizuoja organizacijos kult?ros formavim? ir pateikti b?dus jiems paalinti.
  • Seminaras pad?s suprasti organizacijos kult?ros svarb? ir naud?, darbuotojo ?tak? organizacijos kult?ros formavimui.
  • Susipains su vidin?s komunikacijos procesu, kaip vienu i pagrindini? veiksni? formuojan?i? organizacijos kult?r?.