Atviri mokymai

Personalo atrankos aktualijos

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
Personalo specialistus, bei ?moniu vadovus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai susipains su darbuotoj? verbavimo ir atrankos procesais, metodais ir b?dais, j? patikimumu;
  • igirs konkre?i? rekomendacij?, kaip rinktis personal?;
  • praktin?se pratybose (interviu) mokysis dekoduoti kandidat? neverbalin? ir verbalin? informacij?.