atviri mokymai

Streso kontrol? (psichologin?s ?tampos valdymas)

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
Tuos, kurie nori, kad ?tampa pad?t? siekti geresni? veiklos rezultat?.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai pains ir supras fizines bei emocines reakcijas ? sunkias gyvenimo ir darbines situacijas;
  • imoks valdyti nepageidaujam? stresin? b?sen? ir apriboti neigiamas jos pasekmes;
  • suinos, kaip ivengti neb?tin? stresini? situacij?;
  • suinos atsipalaidavomo b?dus, kaip kontroliuoti emocin? ?tamp?;
  • suinos kaip nukreipti m?stym? pozityvia linkme, kontroliuoti situacij?, dirbti naiau.