atviri mokymai

Asmenini? pardavimo ?g?di? tobulinimas

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
Pardavimo vadybininkus, vadybininkus norin?ius profesionaliau parduoti savo produkt? ir geriau ?takoti pardavimo proces?.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai geb?s geriau valdyti pardavimo situacij? sud?tingais bendravimo etapais;
  • geb?s pasiekti savo tikslus pardavimo derybose;
  • imoks atrasti nauj? poveikio klientams priemoni? ir taip padidinti pardavimus;
  • pagerins bendravimo ?g?dius, padedan?ius ivengti nesusipratim?;
  • sugeb?s efektyviai vertinti pirk?jus bei tobulinti savo veikl?;
  • pains pirk?j? tipus bei imoks bendravimo strategij?;
  • ?tikinamiau ir efektyviau isakys savo mintis ir nuomon?;
  • imoks kaip palaikyti gerus santykius su klientais.