atviri mokymai

Etiketas

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
?vairaus lygio institucij? darbuotojus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai inos protokolinius reikalavimai pristatymui, susipainimui, pasisveikinimui;
  • mok?s pagrindinius reikalavimus oficialiems pokalbiams, pokalbiams telefonu;
  • inos, kaip ?teikti vizitin?s kortel?s ir kaip jas naudoti;
  • geb?s priimti sve?ius bei klientus;
  • ibus susipain? su dalykin?s aprangos reikalavimais.