atviri mokymai

Kalba nesusipratim? altinis (A. de Sent-Egziuperi)

Trukm?:
8 arba 16 a.v.

Kvie?iame:
Personalo darbuotojus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai pasteb?s ir tobulins savo kalb?;
  • ?tikinamai, aikiai ir taisyklingai reik mintis;
  • geb?s parengti vie? kalb?;
  • geb?s tinkamai panaudoti IKT (informacijos ir komunikacijos technologijos) kalbiniams ?g?diams tobulinti;
  • imoks skaityti ir suvokti dalykinius tekstus (nutarimus, ?status, sutartis, ?sakymus ir kt.);
  • geb?s s?kmingai bendrauti ir bendradarbiauti kolektyve.