atviri mokymai

Diskusij?, susirinkim? vedimas

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
Visus organizuojan?ius ir vedan?ius diskusijas ir susirinkimus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai išmoks, kaip efektyviai planuoti darbotvark? ir vesti susirinkimus orientuotus ? sprendim? pri?mim?;
  • išmoks, kaip išlaikyti ir utikrinti gerus tarpusavio santykius.