atviri mokymai

Projekt? vadyba

Trukm?:
8 a.v.

Kvie?iame:
Vadovus atsakingus u projekt? planavim?, koordinavim? ir ?gyvendinim?.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai imoks aikiai suformuluoti projekt? tikslus bei isiaikins, ar turi pakankamai ?g?di? ir itekli?, lemian?i? projekto s?km?;
  • mok?s sudaryti strukt?rin? projekto plan?;
  • imoks efektyviai bendrauti su komanda, kad s?kmingai ?gyvendint? projekt?;
  • ?vertins ar s?kmingi yra j? vadovaujami projektai;
  • mok?s nustatyti stipri?sias ir silpn?sias puses.