Atviri mokymai

Kaip bendrauti su nemaloniais mon?mis

Trukm?:
8 arba 16 a.v.

Kvie?iame:
Vis? kompanij? darbuotojus ir vadovus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai suinos, kaip elgtis su nemaloniais klientais, grietais vadovais ir ?kyriais bendradarbiais.
  • Klientai jus kaltina u svetimas klaidas? Jau?iat?s nepripaintas, gal net terorizuojamas? Bendradarbiai ukrauna savo darbus? Esate vadovas, o j?s? pavaldiniai piktnaudiauja j?s? gerumu? Išmok? valdyti savo pa?i? elges? ir išsiugd? sugeb?jim? veiksmingai bendrauti, tur?site daugiau šans? paveikti kitus mones.