atviri mokymai

Efektyvus dalykinis bendravimas

Trukm?:
8 arba 16 a.v.

Kvie?iame:
?vairaus lygio institucij? darbuotojus.

Tikrai verta, nes:

  • Dalyviai susipains su pagrindiniais elgesio ir veiklos b?dais, kurie padeda tobulinti bendruosius bendravimo ?g?dius, sprendiant problemas ir gin?us, kuriant, palaikant santykius su kitais.